<BODY><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12525814\x26blogName\x3dang+mundo+sa+paligid+ni+deng\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://dengdunicio.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://dengdunicio.blogspot.com/\x26vt\x3d2712029131933580273', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
 
 
  

ABOUT

          Mahilig sa outdoor, pala-kaibigan, mountain guide, umiinom pero di mangi-nginom, mahilig mag explore, laki sa probinsya at ahh.. hmmm.. ano pa ba? pagnakita na lang tayo kwentuhan tayo! heheh...  

ARCHIVES

         
 • May 2005
 •         
 • June 2005
 •         
 • July 2005
 •         
 • August 2005
 •         
 • September 2005
 •         
 • October 2005
 •         
 • November 2005
 •         
 • December 2005
 •         
 • January 2006
 •         
 • February 2006
 •         
 • March 2006
 •         
 • April 2006
 •         
 • May 2006
 •         
 • June 2006
 •         
 • July 2006
 •         
 • September 2006
 •         
 • October 2006
 •         
 • December 2006
 •         
 • February 2007
 •         
 • April 2007
 •         
 • May 2007
 •         
 • June 2007
 •         
 • July 2007
 •         
 • August 2007
 •         
 • October 2007
 •         
 • December 2007
 •         
 • January 2008
 •         
 • April 2008
 •         
 • May 2008
 •         
 • June 2008
 •         
 • July 2008
 •         
 • August 2008
 •         
 • September 2008
 •         
 • November 2008
 •         
 • December 2008
 •         
 • February 2009
 •         
 • March 2009
 •         
 • April 2009
 •         
 • June 2009
 •         
 • July 2009
 •         
 • October 2009
 •         
 • November 2009
 •         
 • December 2009
 •         
 • January 2010
 •   

    

  LINKS

    Apol  
           dito ga sa amin  
          D' Happy Campers!!!  
          bebengski  
          Umbro       
          Ivan Ulrich  
    Pansitan   
          Sweetlady  
   Batangenyo ka ga?       
          Tina Galido       
    Giz       
    Ka Atoy       
    My Baby    
          Sorbetera    
          Hardcore Arci! hehehe    
    Leng       
    
             

  Shout Box

   

      

   

  Friday, July 22, 2005

                      
              

      Di na bago pero .....     

               
   

       

  Pag pasok ko sa coastal mall may mga sumalubong na agad sa akin, "sir renew kyo ng license" wow astig kumpleto asikaso. (Wish ko lang) Mga fixer kung tawagin, naglipana sa harap ng LTO Pasay Office. Di ko pinansin kasi alam ko mabilis nanaman ang proseso kasi computerize na sila. May nakita pa akong nakadikit na babala, "Do not transact with fixer" hasus!! bakit ang dami at di hinuhuli? (baka may kumukunsinte?) Pag lapit ko sa customer service table tinanong ako kung kailangan ko, sabi ko "mag renew po ng license" at hinigi ang lisensya ko pag katapos nag sulat. "O, mag medical at drug test ka muna" may tinawag na tao at pinasama ako.

  Pag dating namin sa opisina nila may naabutan akong ng praktikal exam. Aba ayus ah..parang totoo. Tinawag ako at nagsulat un ale. "naiintindihan mo ba yan mga yan? " aba oho! Muliy nagsulat pag katpos siningil ako ng singkwenta pesos, bayad daw sa medical. Ano?? ang bilis ah!! kaya naman pala! hehehehe

  Pagkatpos lumipat kami nun mama sa kabila para sa drug test. empre pinag fill-up ng form tpos pina-ihi sa botelya at punuin ko daw! Malufet talaga! tinanong lang ako kung nag inom daw ako kagabi, kung uminom daw ng drugs sa nakalipas na 30 araw at kung gumagamit daw ako ng ipinag babawal na gamot. Loko pala sila, sya e-examine nila eh bakit pa itinanong!! empre lahat sasagot ng nde! pag katapos kong sumagot, Hayun!! sinigil ako ng dalawang daan at sinkwenta. hay... lintek na sistema yan!

  Samaka-tuwid may medical at drug test na ako. isinama ulet ako at pinale na daw yun. Tinanong ako kung gusto ko daw ng express o hindi, kung hindi, dadaanan ko daw un apat na window na iyon sabay turo. Tinanong ko kung anong diperesya nuong dalawa. Sabi nya sa express, pipila lang daw ako s kodakan at pagkatapos hihintayin ako na yun drivers license ko. Huwaw!! impressive!! mabilis nga!! (nadali ako ng fixer!!) sabagay kanina nyo pa ako naisahan sige na nga Php570.00 din ang ibinayad ko!

  So pumila na ako sa kodakan, pag katapos kong makuhanan ng litrato naghintay lang ako ng ilang minuto, Ayus!! may lisensya na ulet ako.

  kung titingnan mo madali lang talaga ang proseso, nakaiwas ako sa mahabang pila (kaya humaba ang pilang iyon ay malamang kasi nauuna lagi ang papel namin na napadaan sa mga mokong na pixer) natulungan ko un pixer kasi may kinita sya at higit sa lahat naloko ko ang sarili at bayan ko. hehehhe...

  Di na bago pero kung ang namamalakad ng LTO Pasay ay nais mabago ang systema ng kalagayan natin dapat sa Ahensya nya mismo ay hindi nya hinahayaan ang ganito. Ewan ko ba! e ano pa kaya un nasa malacanyang????