<BODY><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12525814\x26blogName\x3dang+mundo+sa+paligid+ni+deng\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://dengdunicio.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://dengdunicio.blogspot.com/\x26vt\x3d2712029131933580273', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
 
 
  

ABOUT

          Mahilig sa outdoor, pala-kaibigan, mountain guide, umiinom pero di mangi-nginom, mahilig mag explore, laki sa probinsya at ahh.. hmmm.. ano pa ba? pagnakita na lang tayo kwentuhan tayo! heheh...  

ARCHIVES

         
 • May 2005
 •         
 • June 2005
 •         
 • July 2005
 •         
 • August 2005
 •         
 • September 2005
 •         
 • October 2005
 •         
 • November 2005
 •         
 • December 2005
 •         
 • January 2006
 •         
 • February 2006
 •         
 • March 2006
 •         
 • April 2006
 •         
 • May 2006
 •         
 • June 2006
 •         
 • July 2006
 •         
 • September 2006
 •         
 • October 2006
 •         
 • December 2006
 •         
 • February 2007
 •         
 • April 2007
 •         
 • May 2007
 •         
 • June 2007
 •         
 • July 2007
 •         
 • August 2007
 •         
 • October 2007
 •         
 • December 2007
 •         
 • January 2008
 •         
 • April 2008
 •         
 • May 2008
 •         
 • June 2008
 •         
 • July 2008
 •         
 • August 2008
 •         
 • September 2008
 •         
 • November 2008
 •         
 • December 2008
 •         
 • February 2009
 •         
 • March 2009
 •         
 • April 2009
 •         
 • June 2009
 •         
 • July 2009
 •         
 • October 2009
 •         
 • November 2009
 •         
 • December 2009
 •         
 • January 2010
 •   

    

  LINKS

    Apol  
           dito ga sa amin  
          D' Happy Campers!!!  
          bebengski  
          Umbro       
          Ivan Ulrich  
    Pansitan   
          Sweetlady  
   Batangenyo ka ga?       
          Tina Galido       
    Giz       
    Ka Atoy       
    My Baby    
          Sorbetera    
          Hardcore Arci! hehehe    
    Leng       
    
             

  Shout Box

   

      

   

  Monday, April 30, 2007

                      
              

      Tambay sa beach     

               
   

       

  Alala ko nun maliit pa ko (kahit gang ngayon maliit pa din) pag tag araw, ay masayang maliwaliw sa butong( sa lemery ito) palibhasay bata, tuwang tuwa sa dagat. Pero ngayon palibhasay may edad na ay di papayag kung di maganda ang beach na pupuntahan. hahahaha..

  Nitong nakaraang sabado-linggo, nagpunta ako sa zambales para ipagmaneho ang tropa papunta sa isang cove duon. Naririnig ko na tong lugar na to gang sa makapasyal nga ako. kakaiba ang cove na ito. ang mga puno nya bago sa dalampasigan ay mga pinetree. pino din ang buhangin. banayad ang hangin at kasarap magbarikan dine! hehehhe. Kamalas malasan ay lowbat yun kodak ko kaya di ako nakapg kodak sa lugar. hehehe... nde bale mga kababayan sa darating an sabado ay pupuntahn ko ulit yun lugar at pwamis ko, makikita nyo ang lugal!

  abril 28-29, 2007; dunicio
     

     
                 
                            

  Thursday, April 26, 2007

                      
              

      Buhay Broadband?     

               
   

       

  Hay naku, pagod ako pag kakauwi ko dito sa bahay at itong internet ang aking libangan lalo na ngayon summer. Sobrraannnggg init kasi. Opo libreng ads ito para sa globe, naka broadband po kami dito sa bahay pero nakakastress naman pag lagi na lang napuputol ang koneksyon!!! grrrr... ay nakow!! ay tunay na kukulo ang ulo nyo!! buti na lang may linya na ng pldt dito sa amin. Siguro hintayin lang namin matapos ang kontrata sa globe at lilipat na kami sa pldt! yipppiee mag kakamanila line na kami!!! hahahhaha

  goodbye globe! kayo musta ang buhay broadband nyo?
     

     
                 
                            

  Wednesday, April 25, 2007

                      
              

      Isang hamak na nilalang     

               
   

       

  Masaya naman ako eh kaya ayus pa din. Marunong naman ako makisalamuha kahit mas mataas ang katayuan nila sa buhay. Kahit kamiy isang hamak na nilalang, marunong kami tumingin ng diretso. Ang kaso lang nakakasakit kayo ng damdamin. Wag ganun!! para kayong langaw sa ibabaw ng kalabaw. Pare pareho pa din tayo lamang lang kayo ng ilang paligo at palamuti sa katawan. Pasaan pa at sa pagkalsing din ang punta! hik hik
     

     
                 
                            

  Thursday, April 19, 2007

                      
              

      Saglit na pag inog     

               
   

       

  Hay.. mabilis talaga uminog ang mundo. Di ba sya nahihilo? Sa sobrang bilis ay saglit naging busy ako sa mga bagay bagay. Nabago din ang takbo ng sistema ko. Bakit? gawa nito... heheheh

  December 23, 2006 @ Nuestra Señora de Gracia, Kinasal ang inyong lingkod
  Joshua Cymone Apuntar; Lashing sa incubator! heheheMarch 8, 2007; opo kulang po sa buwan ang anak namin ni Babes2 araw pa lang sya sa mundong ibabaw pero marunong ng ngumiti sa kamera

  pagtuklas ko sa Ilog Bagset...

  ang pamamasyal ko sa Camarines Norte

  ang pagbalik ko sa Pinatubo

  Saglit na pag inog nito ay maraming bagay ang dumaan, aral at natutunan. sa muling paglalakbay!!!