<BODY><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12525814\x26blogName\x3dang+mundo+sa+paligid+ni+deng\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://dengdunicio.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://dengdunicio.blogspot.com/\x26vt\x3d2712029131933580273', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 
 
 
  

ABOUT

          Mahilig sa outdoor, pala-kaibigan, mountain guide, umiinom pero di mangi-nginom, mahilig mag explore, laki sa probinsya at ahh.. hmmm.. ano pa ba? pagnakita na lang tayo kwentuhan tayo! heheh...  

ARCHIVES

         
 • May 2005
 •         
 • June 2005
 •         
 • July 2005
 •         
 • August 2005
 •         
 • September 2005
 •         
 • October 2005
 •         
 • November 2005
 •         
 • December 2005
 •         
 • January 2006
 •         
 • February 2006
 •         
 • March 2006
 •         
 • April 2006
 •         
 • May 2006
 •         
 • June 2006
 •         
 • July 2006
 •         
 • September 2006
 •         
 • October 2006
 •         
 • December 2006
 •         
 • February 2007
 •         
 • April 2007
 •         
 • May 2007
 •         
 • June 2007
 •         
 • July 2007
 •         
 • August 2007
 •         
 • October 2007
 •         
 • December 2007
 •         
 • January 2008
 •         
 • April 2008
 •         
 • May 2008
 •         
 • June 2008
 •         
 • July 2008
 •         
 • August 2008
 •         
 • September 2008
 •         
 • November 2008
 •         
 • December 2008
 •         
 • February 2009
 •         
 • March 2009
 •         
 • April 2009
 •         
 • June 2009
 •         
 • July 2009
 •         
 • October 2009
 •         
 • November 2009
 •         
 • December 2009
 •         
 • January 2010
 •   

    

  LINKS

    Apol  
           dito ga sa amin  
          D' Happy Campers!!!  
          bebengski  
          Umbro       
          Ivan Ulrich  
    Pansitan   
          Sweetlady  
   Batangenyo ka ga?       
          Tina Galido       
    Giz       
    Ka Atoy       
    My Baby    
          Sorbetera    
          Hardcore Arci! hehehe    
    Leng       
    
             

  Shout Box

   

      

   

  Saturday, September 10, 2005

                      
              

      Ang paGpanhik sa Bubong ng Luzon     

               
   

       


  Kung hindi ako nagkakamali, 2922 mts asl ang taas ng Mt Pulog. Pinakamataas sa Luzon at pang 3 sa buong pinas. Eto daw ang himlayan ng mga espiritu ng mga Ibaloi, kankanai at kalanguya at ni Apo Kabunian. Binubuo ng 3 bahagi, ang mga pine tree, pagkatapos ay mossy forrest at ang itaas ay grass land na ang mga damo ay draft bamboo at blue grass. Mararating eto 5 oras mula Baguio sa bayan ng Kabayan, Benguet. May malamig na temperatura sa buong taon at sa di pa nakaka-alam, pag Enero or Pebrero ay pede kang makakita ng yelo sa madaling araw. Ala! ay hindi nga malamig, patay patay laang ang rayuma! hehehheh..

  Mag aala dose ng tanghali, Setyembre 1, 2005, ng ang maiakyat ko ang 7 na nag pasama sa akin upang makarating sa bubong ng Luzon. Di naman sila nahirapan medyo nahuli lang sa mga oras na kung saan dapat masunod. Ito ang tuktok ng Mt. Pulog. Malamig ang palagid kahit tanghali, ngunit masakit sa balat pag tumama ang sikat ng araw. heheheh sunog ang balat ko. huhuuu. Ang pagpanhik dito ay di naman kahirapan o depende kung saan ruta ka dadaan, ngunit dapat may kaalaman ka sa pag akyat ng bundok. Mga dapat at di dapat ay bitbit mo. Sa itaas, matatanaw mo dito halos ang buong Benguet, Mtn Province (halsema hi way kitang kita) Ilokos, china sea, at ifugao. Kita nga ang cavite! ay kayabang ko! hehehe joke.

  Eto ang pang dalawang sampa ko sa taong ito sa Mt Pulog. Kahit na medyo apektado ng bagyo ang paligid kung kayat medyo makulimlim at nakanakang ulan, ay nagpasalamat pa din na kahit paano ay nakita nila ang ganda nito. Sa akin, Kakaibang ganda muli ang ipinamalas nya. Luntian berde ang nagpalas ng ganda at sinabayan pa ng mga puting bulaklak, para katuloy nasa ibang bansa, yun bangang "lord of the ring" ga ang titulo nuon? hehehhe...

  Ang isang ikinatuwa ko sa pagbalik dito e yun paglilibot ko sa Kabayan, Benguet. (sa baba ng Mt Pulog). Nakatawag ng pansin sa akin yun isang matandang Ibaloi. Inalok nya ako ng babasahin tungkol sa Mummy. Naalaliw ako para basahin ang tungkol sa pinagmulan nila at ng mga mummy. Ang higit na nagpaligaya sa akin e ng biglang may nagtanong "Were did you climbed, Mt Pulog?" sumagot ako "opo". Isang kagulat na eksena nangbiglang "Im the author of that book" Huh? Talaga? yahoooo.... So ayun, kahit di ko pa nababasa yun libro e nakipagwentuhan ako sandali. Isa din syang Ibaloi, tinanong ko sya kung ano propesyon nya. nagbiro pa ng sumagot ng "Gin" hehehe... lasengo siguro to! daliy binawi at siya daw ay historyan. Buong giliw akong pinapirmahan ang Libro.. hehhe Bakit ka nyo? sinulat nya yun Libro nun sya ay singkwenta na ang edad at ngayon sya ay 75 na. Wag naman sana at humaba pa ang buhay baka kasi sa muling pagbalik ko duon, kung kelan man yun e baka di ko sya makita o kya alam nyo na yun! hehhehhe... Alam nyo ba nun binasa ko yun libro e nalaman ko na dalawang beses pa lang naging mayor yun author!! hahaha tingnan mo nga naman. grabe ang tuwa ko..

  sa muling pagbabalik